Dimpotrivă

 Adevărata dreptate este cereasca înțelepciune. Mai degrabă să ne lăsăm nedreptățiți, decât să nedreptățim noi pe alții, iar la vreme de restriște să fim gata de suferință. În niciun caz să răspândim suferința. Nu cel nedreptățit, ci dimpotrivă, cel ce nedreptățește va avea parte de pedeapsa cea mai cruntă. (Eusebiu de Cezareea)

 Cel care a primit de la Dumnezeu darul cuvântului și al învățăturii, spre a fi de folos semenilor săi, dar nu se folosește de el, pierde darul; și dimpotrivă, cel ce se sârguiește să fie de folos semenilor cu darul acesta, capătă și mai mult dar, după cum celălalt pierde și ce a primit. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Cei vii nu-i pot învăța nimic pe cei morți; dimpotrivă, cei morți îi învață pe cei vii. (Chateaubriand)

Dimpotrivă: „În tot pământul a ieșit vestirea lor și la marginile lumii cuvintele lor”. (Romani 10.17, 18)

 Orgoliul este o fiară care trăiește în peșteri și în pustii: vanitatea dimpotrivă, ca un papagal, sare din cracă în cracă și pălăvrăgește în lumina mare a zilei. (Gustave Flaubert)

 Pe cât de puternic este adevărul, pe atât de slabă și de neputincioasă este minciuna. Din omul cel mai neînsemnat, din stratul cel mai de jos al societății, adevărul face o personalitate ilustră. Minciuna însă, dimpotrivă, îl înjosește pe om și dintr-un om mare face un om de nimic. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Prin urmare, credința este din auzire, iar auzirea prin cuvântul lui Hristos. Dar întreb: Oare n-au auzit?