Intelectul

Intelectul

 A poseda un mare intelect nu este o cale spre fericire. (Stephen Fry)  Adevărul lucrurilor este hrana de bază a intelectelor superioare. (Leonardo da Vinci)  Algebra este instrumentul intelectual care a fost creat pentru redarea clară a aspectelor cantitative ale lumii. (Alfred North Whitehead)  Arta: o altă natură, tot atât de tainică, dar mai inteligentă, […]