Larg

Larg

 Au dărâmat poteca mea, cu gând ca să mă piardă, ei se suie încoace și nimeni nu le este stavilă. Ca printr-o  spărtură largă, ei dau iureș și în dărâmături se tăvălesc. (Iov 30.13, 14)  Calea către Paradis are doar lărgimea unei persoane și înățimea unei cruci (Vladimir Ghika)  Chivotul legii să-l faci din lemn […]