A se elibera

A se elibera

A mântui înseamnă a elibera, a scăpa de ceva. 8.13, 10.19 Asceza este omorârea mortii din noi, ca să se elibereze firea de sub robia ei. (Sfântul Maxim Mărturisitorul) Atunci le-a eliberat pe Baraba, iar pe Iisus L-a biciuit și L-a dat să fie răstignit. (Matei 27.26) Când se va elibera mintea, se va înlătura […]