Participarea

Participarea

A ajunge nestricăcios înseamnă a participa la dumnezeire. (Cuviosul Clement Alexandrinul) Arta cere nu numai observarea vieţii, ci şi o participare activă. (Ilya Ehrenburg) Creştinismul este o religie absolută, dar, vorba lui Gandhi, are un cusur: e prea perfect! Poţi să-l imiţi, imperfect, dar una e imitarea şi alta e participarea care te face să […]