Altarul

Altarul

Când lua el haina măririi şi se îmbrăca în toată podoaba, când se suia el la altarul cel sfânt, se umplea de slavă sfântul locaş, iar când primea părţile din mâinile preoţilor şi el stătea lângă focul de pe altar, împrejurul lui fiind cununa fraţilor; el părea atunci ca odrasla cedrului în Liban, şi ei […]