Potrivnic

Potrivnic

Căci Eu vă voi da gură şi înţelepciune, căreia nu-i vor putea sta împotrivă, nici să-i răspundă toţi potrivnicii voştri. (Luca 21.15) Cel care a împlinit o poruncă, să aştepte ispita pentru ea. Căci dragostea faţă de Hristos se probează prin cele potrivnice. (Sfântul Marcu Ascetul) Dacă mintea se va elibera de tot ceea ce […]