Glasul

Glasul

Adevărat, adevărat zic vouă, că vine ceasul și acum este, când morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce vor auzi vor învia. (Ioan 5.25)  Ascultați bubuitul glasului Său Și tunetul care iese din gura Sa. Peste toată întinderea cerului El azvârle fulgerul Său și fulgerul Său ajunge până la marginile pământului. În […]