A înfrânge

A înfrânge

Arăți tăria Ta celor care nu cred în atotputernicia Ta și înfrângi cutezanța celor care o cunosc. (Cartea înțelepciunii lui Solomon 12.17)  Ascultarea cultivă în noi și înfrângerea mâniei, și lipsa de păcat, și paza curăției trupești și sufletești. 9.15  Binele poate rezista înfrângerilor. Răul nu. (Rabindranath Tagore)  Cel mai mare test de curaj de […]