Scrisul

Scrisul

Algebra nu este decât o geometrie scrisă, geometria nu este decât o algebră figurată. (Sophie Germain) Apoi s-a suit Moise şi Aaron, Nadab, Abiud şi şaptezeci dintre bătrânii lui Israel  şi au văzut locul unde stătea Dumnezeul lui Israel; sub picioarele Lui era ceva, ce semăna cu un lucru de safir, curat şi limpede ca […]