Suprem

Suprem

Admiraţia este suprema bucurie a înţelegerii. (Albert Camus) Binele nu este o simplă calitate etică sau aptitudine morală, ci un reflex al harului, o “rază arătătoare de Dumnezeu”, o lucrare îndumnezeitoare care vine în om din Binele ultim, suprem, care este Dumnezeu. (Calist Catafygiotul) Delicateţea este calitatea supremă şi cea mai rară a sufletului omenesc, […]