Podoaba

Podoaba

Podoaba de preţ a femeii e să tacă. (Sofocle) Podoaba minţii este mai de preţ decât frumusetea trupului. (Esop) Podoaba vieţii este talentul, cununa talentului – caracterul. (Simion Mehedinţi) Podoaba voastră să nu fie cea din afară: împletirea părului, podoabele de aur şi îmbrăcarea hainelor scumpe,ci să fie omul cel tainic al inimii, întru nestricăcioasa […]