Caracterul

Caracterul

Caracterul are drept fundament voinţa şi inteligenţa. (Boccaccio) Caracterul celui care vorbeşte este acela care convinge, nu vorba. (Menandru) Caracterul este întruchiparea unor principii generale de acţiune. (Titu Maiorescu) Caracterul este o deprindere îndelungată. (Plutarh) Caracterul este proprietatea ce nu se poate preţui. (Samuel Smiles) Caracterul fără înţelepciune poate mult, dar înteligenţa fără caracter nu […]