A împrumuta

A împrumuta

Bun este bărbatul care se îndură și împrumută; își rânduiește vorbele sale cu judecată, că în veac nu se va clinti. (Psalmi 111.5)  Cel care face milostenie împrumută pe aproapele său; și cel care dă din punga sa, ține poruncile.  Împrumută pe aproapele tău în vremea lipsei lui; și iarăși înapoiază aproapelui la vremea sa. […]