Încălţămintea

Încălțămintea

A răspuns Ioan tuturor, zicând: Eu vă botez cu apă, dar vine Cel ce este mai tare decât mine, Căruia nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua încălțămintelor. El vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. (Luca 3.16)  Avram însă a răspuns regelui Sodomei: „Iată, îmi ridic mâna spre Domnul Dumnezeul cel Preaînalt, Ziditorul […]