Uscat

Uscat

Că a Lui este marea şi El a făcut-o pe ea, şi uscatul mâinile Lui l-au zidit. (Psalmi 94.5) Iar când s-a ivit soarele, s-au pălit de arşiţă şi, neavând rădăcină, s-au uscat. (Matei 13.6) În acestea zăceau mulţime de bolnavi, orbi, şchiopi, uscaţi, aşteptând mişcarea apei. (Ioan 5.3) Mai bună este o bucată de […]