Veşnicia

Veşnicia

Aceasta este viaţa cea veşnică, să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat.  12.8 Adevărat, adevărat zic vouă: Cel ce ascultă cuvântul Meu şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţă veşnică, şi s-a mutat din moarte la viaţă.  5.17 Adevărat, adevărat zic vouă: Cel ce ascultă cuvântul Meu şi crede în Cel ce […]