Izvorul

Izvorul

Binele pe care omul îl dorește, nu rămâne nelucrător în el, ci dumnezeiescul izvor, în oricine s-ar afla el, preface pe cel ce s-a atins de el și-i împărtășește puterile Sale proprii. (Sfântul Grigorie de Nisa)  Ca un izvor tulbure și stricat, așa este dreptul care șovăie în fața celui nelegiuit. (Solomon 25.26)  Că la […]