Râul

Râul

Că a făcut în Egipt semnele Lui şi minunile Lui în câmpia Taneos: El a prefăcut în sânge râurile lor şi apele lor, ca să nu bea. (Psalmi 77.48, 49) Cuprinsu-m-au durerile morţii şi râurile fărădelegii m-au tulburat. Durerile iadului m-au înconjurat; întâmpina-tu-m-au laţurile morţii. Şi când mă necăjeau am chemat pe Domnul şi către […]