A prinde

A prinde

Atunci arhiereii și bătrânii poporului s-au adunat în curtea arhiereului, care se numea Caiafa. Și împreună s-au sfătuit ca să prindă pe Iisus, cu vicleșug, și să-L ucidă. (Matei 26.3, 4) Atunci s-au dus fariseii și au ținut sfat ca să-L prindă pe El în cuvânt. (Matei 22.15) Bărbați frați, trebuia să se împlinească Scriptura […]