Abaterea

Abaterea

A-L păstra pe Hristos în inimă este chiar viaţa.  7.7 A-ţi aduce aminte de Dumnezeu e mai necesar decât a respira.  6.5 Adevărul este unul singur, minciuna are mii de abateri. (Cuviosul Clement Alexandrinul) Deşi fărădelegile noastre mărturisesc împotriva noastră, dar Tu, Doamne, fă milă cu noi pentru numele Tău! Mare este abaterea noastră şi […]