Stânca

Stânca

A luat deci Moise toiagul din faţa Domnului, cum poruncise Domnul. Şi au adunat Moise şi Aaron obştea la stâncă şi a zis către obşte: „Ascultaţi, îndărătnicilor, au doară din stânca aceasta vă vom scoate apă?” Apoi şi-a ridicat Moise mâna şi a lovit în stâncă cu toiagul său de două ori şi a ieşit […]