Tristeţea

Tristeţea

Trezvia  6.2 Tristeţea este rana sufletului. (Sfântul Ioan Gură de Aur) Tristeţea se vindecă prin meditaţia inimii curate.  11.15 Tristeţea tainică a Postului Mare.  10.12 Atunci au venit la El ucenicii lui Ioan, zicând: Pentru ce noi şi fariseii postim mult, iar ucenicii Tăi nu postesc? Şi Iisus le-a zis: Pot oare, fiii nunţii să […]