Înalt

Înalt

A cunoaște Esența Divină – acesta este cel mai înalt țel al sufletului trimis de Creator pe Pământ! (Pitagora)  Așa sunt uneltirile vrăjmașului: Ne urcă prin înșelăciune la mare înălțime, ca să ne coboare de acolo, în adâncul prăpastiei. (Sfântul Ioan Gură de Aur)  Avram însă a răspuns regelui Sodomei: „Iată, îmi ridic mâna spre […]