A dobândi

A dobândi

Adevărata ignoranță nu este absența cunoașterii, ci refuzul de a o dobândi. (Karl Raimund Popper) Adună înțelepciune, dobândește pricepere! Nu le uita și nu te depărta de la cuvintele gurii mele! (Solomon 4.5) Agonisindu-și lor bună temelie în veacul viitor, ca să dobândească, cu adevărat, viața veșnică. (II Timotei 6.19) Alte roade pe care le […]