Asemenea

Asemenea

Asemenea unei cetăţi cu o spărtură şi fără zid, aşa este omul căruia îi lipseşte stăpânirea de sine. (Solomon 25.28) Asemenea unui morman de gunoi este leneşul; tot cel care îl va ridica îşi va scutura mâna. (Ecclesiasticul 22.2) A uita este marele secret al firilor tari şi creatoare, a uita asemenea naturii care nu-şi […]