Pronia

Pronia

Această luntre a fost născocită de pofta de câştig şi a întruchipat-o agerimea lucrătorului. Ci, o, Părinte, pronia Ta o cârmuieşte, Tu, Care ai deschis cărări în mare şi drum nerătăcitor în volbura valurilor. (Solomon 14.2, 3) Aripile Soarelui dreptăţii sunt pronia şi judecata.  7.14 Atunci Dumnezeu i-a răspuns lui Iov, din sânul vijeliei, şi […]