A scutura

A scutura

Așa ați fost și voi acum pentru mine: Vă scutură spaima și vă este frică! (Iov 6.21) Atunci a fost cuvântul Domnului către Iehu, fiul lui Hanani, pentru Baeșa, zicând: „Pentru că Eu te-am scuturat de țărână și te-am făcut domn peste poporul Meu Israel, iar tu ai umblat pe drumul lui Ieroboam și ai […]