Ascuţişul

Ascuţişul

Asceza 7.9 Ascultarea de duhovnic  5.1, 5.3 Aroganţa este un monstru. Ea nu are simţuri, ci numai o limbă ascuţită si un deget arătător. (Toba Beta) Belşugul mâncărurilor opreşte ascuţimea minţii. (Proverb) Căci cuvântul lui Dumnezeu e viu şi lucrător şi mai ascuţit decât orice sabie cu două tăişuri, şi pătrunde până la despărţitura sufletului […]