A încredinţa

A încredința

 Această poruncă îți încredințez, fiule Timotei, ca potrivit proorociilor făcute mai înainte asupra ta, să te lupți lupta cea bună, după cuvântul lor. (I Timotei 1.18)  Atunci a zis Domnul către Aaron: „Mergi în întâmpinarea lui Moise în pustie!” Și s-a dus acesta și s-a întâlnit cu el în muntele lui Dumnezeu și s-au sărutat […]