Împăcarea - Virtute, Îndumnezeirea - Virtute, Îndurarea - Virtute, Înfrânarea - Virtute, Înţelegerea - Virtute, Înţelepciunea - Virtute, Iubirea - Virtute, Jertfa - Virtute, Liniştea - Virtute, Virtuţile

Virtuţile (Iubirea – Liniştea)

Virtuţile (A fi imun – Curăţia) Virtuţile (Desăvârşirea – Isteţimea) Virtuţile (Iubirea – Liniştea) Virtuţile (Meditaţia – Răsplata) Virtuţile (Rânduiala – Voinţa) Iubeşte sărăcia lui Hristos, ca să te îmbogăţeşti cu dumnezeirea Lui.  2.9 Iubirea adevărată este iubirea faţă de Dumnezeu. (Sfântul Maxim Mărturisitorul) Iubirea adevărată impune, ca şi monahismul, asceză şi sfinţenie. (Paul Evdokimov) […]

Nimic

Nimic

Nimic necurat nu intră în împărăţia lui Dumnezeu. (Sfântul Isaac Sirul) Nimic nu aduce atâta odihnă şi linişte sufletului nostru, ca bunătatea şi smerenia. (Sfântul Ioan Gură de Aur) Nimic nu apropie şi uneşte atât de mult pe om de Dumnezeu, ca lacrimile. (Sfântul Ioan Gură de Aur) Nimic nu costă mai mult decât neştiinţa. […]