Tare

Tare

A răspuns Ioan tuturor, zicând: Eu vă botez cu apă, dar vine Cel ce este mai tare decât mine, Căruia nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua încălţămintelor. El vă va boteza cu Duh Sfânt şi cu foc. (Luca 3.16) A uita este marele secret al firilor tari şi creatoare, a uita asemenea naturii care nu-şi […]