Cutremurul

Cutremurul

Acum lumină biruitoare se revarsă din norii de la miazănoapte și măreția Domnului robește și cutremură inima. (Iov 37.22)  Am stat lângă multe persoane care și-au dat sfârșitul, am stat lângă mulți muribunzi, i-am vegheat până la capăt. Toți, invariabil toți, cereau o clipă în plus de viață, ca să-și rezolve criza, problema lăuntrică. (Un […]