Perseverenţa

Perseverenţa

Perseverenţa este cheia succesului. (John Lubbock) Perseverenţa este o trăsătură pe care o au în comun toţi oamenii de succes. (Herbert Harris) Perseverenţa este obiceiul succesului dobândit prin muncă susţinută. (Herbert Harris) Perseverenţa este răbdare concentrată. (Thomas Carlyle) A persevera în făţărnicie devine un pericol mortal. 7.2 Cele trei lucruri esenţiale pentru a înfăptui ceva […]