Îmbrăcarea

Îmbrăcarea

Acolo voi face să răsară puterea lui David, gătit-am făclie unsului Meu. Pe vrăjmașii lui îi voi îmbrăca cu rușine, iar pe dânsul va înflori sfințenia Mea”. (Psalmi 131.17, 18)  Apoi Faraon a zis lui Iosif: „Iată, eu te pun astăzi peste tot pământul Egiptului!” Și și-a scos Faraon inelul din degetul său și l-a […]