Moral

Moral

Ascensiunea morală dă strălucire omului şi societăţii în care trăieşte. (Alexis Carrel) Binele nu este o simplă calitate etică sau aptitudine morală, ci un reflex al harului, o “rază arnezeu”, o lucrare îndumnezeitoare care vine în om din Binele ultim, suprem, care este Dumnezeu. (Calist Catafygiotul) Binele, din punct de vedere moral, este tot ceea […]