Zborul

Zborul

Ca păsările care zboară. Aşa Domnul Savaot va ocroti Ierusalimul, îl va acoperi, îl va mântui, îl va cruţa, îl va libera„. Întoarceţi-vă către Acela de Care adâncul vă desparte, copii ai lui Israel! (Isaia 31.5, 6) Cine zboară ca norii şi ca porumbiţa spre sălaşul ei? (Isaia 60.8) Cu spatele te va umbri pe […]