Potrivit

Potrivit

A face pe prostul la timpul potrivit este cea mai mare înţelepciune. (Cicero) Această poruncă îţi încredinţez, fiule Timotei, ca potrivit proorociilor făcute mai înainte asupra ta, să te lupţi lupta cea bună, după cuvântul lor. (I Timotei 1.18) Acum mă bucur de suferinţele mele pentru voi şi împlinesc, în trupul meu, lipsurile necazurilor lui […]