A ucide

A ucide

Adam a cunoscut iarăși pe Eva, femeia sa, și ea, zămislind, a născut un fiu și i-a pus numele Set, pentru că și-a zis: „Mi-a dat Dumnezeu alt fiu în locul lui Abel, pe care l-a ucis Cain. (Facerea 4.25) Astfel, dar, mărturisiți voi înșivă că sunteți fii ai celor ce au ucis pe prooroci. […]