Pomul

Pomul

Pomul tânăr se îndoaie, cel bătrân se frânge. (Proverb evreiesc) A dat apoi Domnul Dumnezeu lui Adam poruncă şi a zis: „Din toţi pomii din rai poţi să mănânci, iar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci, în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit! (Facerea 2.16,17) Apoi a […]