Lupul

Lupul

Căci eu știu aceasta, că după plecarea mea vor intra, între voi, lupi îngrozitori, care nu vor cruța turma. Și dintre voi înșivă se vor ridica bărbați, grăind învățături răstălmăcite, ca să tragă pe ucenici după ei. (Faptele Apostolilor 20.29, 30)  Dacă ne purtăm ca oile, învingem; dar dacă ne facem lupi, suntem biruiți. (Sfântul […]