Lucrul

Lucrul

 A cerceta despre Dumnezeu pentru a descoperi, este lucru mântuitor. (Cuviosul Clement Alexandrinul)  A greși e omenește, a deznădăjdui e lucru drăcesc. (Sfinții Părinți)  A iubi pe cel drag este un lucru al firii; a iubi pe vrăjmaș este un lucru al harului. (Sfântul Ioan Gură de Aur)  A păcătui este o treabă umană, a […]