A goni

A goni

Beția Îl gonește pe Duhul Sfânt. 2.9  Cel care aruncă piatră asupra păsărilor le gonește și cel care ocărăște pe prieten strică prietenia. (Ecclesiasticul 22.21)  Dumnezeu este liman din vremi străvechi; căci cu brațul Lui cel veșnic El te sprijină și din fața ta gonind vrăjmașii, zice: „Stârpește-i!” (Deutoronomul 33.27)  Goana nebună după bani este […]