Obrazul

Obrazul

Aţi auzit că s-a zis: „Ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte„. Eu însă vă spun vouă: Nu vă împotriviţi celui rău; iar cui te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i şi pe celălalt. Celui ce voieşte să se judece cu tine şi săţi ia haina, lasă-i şi cămaşa. Iar de te va sili cineva să […]