Răsucit

Răsucit

Ca să fie ei ca paiul în bătaia vântului şi ca pleava pe care o răsuceşte vârtejul? (Iov 21.18) Calea celui răufăcător e sucită; cel nevinovat lucrează drept. (Solomon 21.8) „Cortul însă să-l faci din zece covoare de în răsucit şi de mătase violetă, stacojie şi vişinie; în ţesătura lor să faci chipuri de heruvimi […]