Stricăciunea

Stricăciunea

A ajunge nestricăcios înseamnă a participa la dumnezeire. (Cuviosul Clement Alexandrinul) Această prigoană porneşte în fiecare om din sufletul lui, când sufletul îi este stricat de pofte fără de Dum nezeu, de tot felul de plăceri, de nădejdi deşarte, de visuri pline de stricăciune. … (vezi Prigoana) Ca un izvor tulbure şi stricat, aşa este […]