Poporul

Poporul

A Domnului este mântuirea şi peste poporul Tău, binecuvântarea Ta. (Psalmi 3.8) A zis către ei: Aţi adus la mine pe Omul acesta, ca pe un răzvrătitor al poporului; dar iată eu, cercetân-du-L în faţa voastră, nici o vină n-am găsit în acest Om, din cele ce aduceţi împotriva Lui. (Luca 23.14) Adu-Ţi aminte de […]