Prisosul

Prisosul

Acolo unde străluceşte privirea, e de prisos diamantul. (Victor Hugo) Căci zic vouă: Că de nu va prisosi dreptatea voastră mai mult decât a cărturarilor şi a fariseilor, nu veţi intra în împărăţia cerurilor. (Matei 5.20) Când noi facem tot ceea ce trebuie făcut, Dumnezeu ne ajută cu prisosinţă. (Sfântul Ioan Gură de Aur) Cine […]