Sfânta Împărtăşanie

Sfânta Împărtăşanie

Sfânta Euharistie  5.10, 12.15, vezi şi Sfânta Împărtăşanie Sfânta Împărtăşanie  2.2, 5.10, 5.17, 6.10 Sfânta Împărtăşanie te desăvârşeşte, nu te iartă de păcate.  9.1 Sfânta Împărtăşanie, arma (medicamentul) nemuririi. (Sfinţii Părinţi) Binele pe care omul îl doreşte, nu rămâne nelucrător în el, ci dumnezeiescul izvor, în oricine s-ar afla el, preface pe cel ce s-a […]