A se sălăşlui

A se sălășlui

Doamne, cine va locui în locașul Tău și cine se va sălășlui în muntele cel sfânt al Tău? (Psalmi 14.1) Iată m-aș îndepărta fugind și m-aș sălășlui în pustiu. (Psalmi 54.7) Înțelepciunea sălășluiește în inima celui înțelept, iar în inima celor nebuni nu se arată. (Solomon 14.33) La loc de pășune, acolo m-a sălășluit; la […]